Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (“Doğuş Otomotiv” veya “Şirket") veri sorumluları (“Veri Sorumluları”) olarak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Veri Sorumluları ile ilişkili gerçek kişilere ilişkin tüm kişisel verilerin 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ile uyumlu işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına en yüksek hassasiyeti göstermektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Veri İşleme Şartına Dayalı Olarak ve Nasıl Topluyoruz? Ne Amaçlarla Kullanıyoruz?

Kişisel verileriniz (i) Doğuş Otomotiv şubeleri, Yetkili Satıcı ve servislerimizde yüz yüze görüşmeler ve basılı formlar vasıtasıyla (“Fiziki Kanallar”), (ii) çağrı merkezi, e-posta, SMS ve dijital platformlar aracılığıyla ( “Çağrı Kanalları ”), (iii) internet sitelerimiz, mobil uygulamalarımız ve buralarda yer alan iletişim, rezervasyon ve diğer talep formlarımız üzerinden (“Dijital Kanallar”) ve (iv) sosyal medya hesaplarımız (“Sosyal Medya Kanalları”) vasıtasıyla toplanabilmektedir.

  • Bir sözleşmenin kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi (KVKK m.5/2/c): Siz değerli müşterilerimize sunmayı taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmemiz için birtakım kişisel verilerinizi işlemek zorundayız. Bunlar arasında, satış işleminin gerçekleşmesi (kimlik bilgisi, iletişim bilgileri, tekneye ilişkin kayıt bilgileri gibi alınması) ve satış sonrasındaki hizmetlerimiz için gerekli bilgilerin (tekne bilgisi, tekne şasi bilgisi, motor etiketi, tekneye ait kullanım detayları bilgileri) doğrudan basılı form, fotokopi ya da doğrudan tekne üzerinden alınması mümkün olabilmektedir.
  • Hukuki yükümlülüklerimize uyabilmek (KVKK m.5/2/ç): Hizmetlerimizi yürütürken, birçok farklı mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek zorundayız. Özellikle, tüketici mevzuatından kaynaklanan, bir sözleşme kurulması ve muhafazası, satış ve servis hizmetlerine dair bilgilendirme yapılması, satış sonrası destek hizmetleri sunulması, gerektiğinde assistans hizmetleri, ürün güvenliğine ve servis durumuna ilişkin kayıt açılması, duyuru ve bilgilendirme yapılması amacıyla tekne, kimlik ve iletişim bilgileriniz; mali mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde başta fatura oluşturma ve muhafazası olmak üzere kimlik, iletişim ve finansal bilgileriniz; muhafazası ve paylaşımı mecburi olan bilgilerinizin kullanılması mümkün olabilmektedir. Ek olarak, sizlerden gelen şikayetlerin fiziki, çağrı, dijital ve sosyal medya kanallarından alınması ve yönetilmesi de anılan kapsamda hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamındadır.
  • Veri Sorumlularının meşru menfaatleri uyarınca (KVKK m.5/2/f): Etkinliğimizi arttırmak, siz müşterilerimizi daha iyi anlamak ve hizmetlerimizi devamlı iyileştirmek için siz müşterilerimizin kişisel verilerinize saygı çerçevesinde, dengeli ve ölçülü olmak kaydıyla meşru menfaatlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Özellikle, sizlere sunduğumuz hizmetler hakkında sürekli daha iyi kalite standartlarını yakalamak adına ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmekteyiz, bu bağlamda müşteri ilişkileri, şikâyet yönetimi, servis hizmetleri gibi alanlardaki bilgileri kullanarak genel raporlar ve ölçümler oluşturmaktayız. Sizlerin tercihleri, alışkanlıkları ve geri bildirimleri ışığında ürün ve servislerimizi özelleştirmekte, yenilemekte ve müşterilerimize en uygun şekilde yeniden tasarlamaktayız (Açık rızanız olmadan size özel ürünler oluşturup sizlere yönelik tanıtım gerçekleştirmiyoruz.). Aynı şekilde, dijital ve sosyal medya kanallarından gelen taleplerinizin yönetimi konusunda kişisel verileriniz kullanmaktayız, öte yandan bu bilgiler açık rızanız olmadan pazarlama ve ileti gönderimi için kullanılmamaktadır.
Kişisel Verilerinizi Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşabiliriz?
  • Bazı hallerde, kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmamız gerekebilmektedir. Bu bağlamda, (i) hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz adına mali süreçler ile ilgili olarak ilgili kamu kurumlarıyla ve mali danışmanlarımızla, tüketici mevzuatlarından kaynaklanan yükümlülükler nedeniyle teknik destek aldığımız hizmet sağlayıcılarıyla; (ii) sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için Doğuş Otomotiv’in diğer ilgili yetkili satıcı ve yetkili servisleriyle (Doğuş Otomotiv’in güncel yetkili satıcı ve servis bilgilerine www.dogusotomotiv.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.) ve aynı amaçlara yönelik olarak Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş, Doğuş Holding A.Ş, Doğuş Holding A.Ş iştirakleri ve bağlı ortaklıklarıyla ve teknik destek sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla; sözleşme özelinde talep etmeniz halinde sigorta şirketleri ve acentelerle, yine sizlerin talebi doğrultusunda gerekmesi halinde bankalar ve diğer finansal kuruluşlarla; (iii) meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve diğer teknik hizmet sağlayıcılarla, Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş, Doğuş Holding A.Ş, Doğuş Holding A.Ş iştirakleri ve bağlı ortaklıklarıyla ve teknik destek sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla (iv) açık rızanız bulunması halinde, Veri Sorumluları tarafından sunulan mal ve hizmetlerin sağlanması, satışı, satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, takibi ve geliştirilmesi, pazarlama, kampanya, etkinlik ve kişiselleştirilmiş reklam faaliyetleri başta olmak üzere açık rızanız ile ilgili iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kişisel verilerinizin, bu hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla çalıştığımız Veri Sorumluları’nın sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışındaki üçüncü taraflar, Doğuş Otomotiv iştirakleri ve bağlı ortaklıkları, hissedarları, Doğuş Otomotiv’in ithalatını yaptığı araçların üretici firmaları, üretici firmaların iştirakleri ve/veya bu firmalar tarafından belirlenen 3.şahıslar, Doğuş Otomotiv’in diğer yetkili satıcı ve yetkili servisleri, Doğuş Otomotiv ve yetkili satıcı/yetkili servisleri adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar ile paylaşabilmekteyiz.
Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız Nelerdir?
  • KVKK’nın 11. maddesi uyarınca (i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (viii) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

    Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı geri almak için dilediğiniz zaman Doğuş Otomotiv’e yönelik talepleriniz bakımından KisiselVerilerim@dogusotomotiv.com.tr adresine, e-posta gönderebilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınız ve bu hakları nasıl kullanacağınız ile ilgili detaylı bilgiye www.dogusotomotiv.com.tr adresinde yer alan Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.